Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2000

Xuất khẩu gần 20 triệu tấn xi măng và clinker trong năm 2014

Xuất khẩu gần 20 triệu tấn xi măng và clinker trong năm 2014
Trong năm 2014, cả nước xuất khẩu gần 20 triệu tấn xi măng và clinker (ảnh minh họa)

Trong đó, giá trị xây lắp ước thực hiện trong tháng 12 đạt 5.060 tỷ đồng, năm 2014 đạt 54.623,5 tỷ đồng, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 109,1% so với kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước tính thực hiện tháng 12 đạt 4.980 tỷ đồng, năm 2014 đạt 65.976,3 tỷ đồng, bằng 105,5% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 104,3% so với kế hoạch năm.

Dựa vào các chính sách đầu tư phát triển và dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2014 khoảng 62-64 triệu tấn, so với năm 2013, tăng 1,5-3%. Trong đó, xi măng xuất khẩu 13,5-15,0 triệu tấn, nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn. Do thời tiết thuận lợi cho xây dựng, tháng 12 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng. Tháng 12, ước tính tiêu thụ nội địa đạt 4,41 triệu tấn, ước tiêu thụ nội địa năm 2014 đạt 50,9 triệu tấn bằng 103,8% so với kế hoạch năm. Xuất khẩu năm 2014 cả xi măng và clinker ước tính đạt 19,7 triệu tấn, trong đó xuất khẩu xi măng ước tính đạt 4,4 triệu tấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét